Day: November 30, 2020

พลิกทุกข์ให้เป็นสุข.พลิกทุกข์ให้เป็นสุข.ถ้าไม่กลัวทุกข์ ในโลกนี้จะมีอะไรให้กลัวอีกไหมม่มีอีกแล้ว  ดังนั้นถ้าเราทุกข์ขึ้นมา บอกตัวเองเลยว่าสุขมาแล้ว ไม่ว่าจะทุกข์ภายนอก ทุกข์เพราะไม่มีที่อยู่อาศัย ทุกข์เพราะไม่มีอันจะกิน ทุกข์เพราะความอยุติธรรม ทุกเพราะความยากจน ทุกข์เพราะด้อยการศึกษา ทุกข์สารพัดทุกข์ ล้วนเป็นทุกข์ภายนอก จนกระทั่งมาถึงทกข์ภายใน ทุกข์ในจิตใจ ของเราดังนั้นจึงไม่ต้องถามว่า ความทุกข์ใหญ่ๆ ทั่วโลกมีสารแห่งความสุขซ่อนอยู่หรือไม่ เพียงเพราะแค่ทุกทางกาย เวทนา ความเจ็บ ความปวดแค่นี้ เมื่อหายไปมันก้ให้ความสุขมาเป็นกำไร ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ เป็นคนที่สายตาหลักแหลม มองทะลุทะลวงไปให้เห็นว่า ความทุกข์นั้นประเสริฐเพียงใด ถ้าตั้งทัศนคติเอาไว้อย่างนี้ เราจะขอบคุณความทุกข์ เวลาทุกข์หนักๆ ทุกข์จนร้องไห้ให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัว