Day: November 13, 2020

กากกาแฟทำอะไรได้บ้างกากกาแฟทำอะไรได้บ้างกากกาแฟมีค่า อย่าทิ้ง คอกาแฟ รับรู้ถึงความหอม ความอร่อย หรือคุณค่าของกาแฟได้เป็นอย่างดี แต่นอกเหนือจากประโยชน์ที่คุณเคยได้รับแล้ว เศษที่เหลือจากกาแฟยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากไปกว่าการทิ้งลงถังขยะ เพราะคุณประโยชน์ของกากกาแฟมีอยู่มากมาย เราจะขอไล่เรียงประโยชน์ของกากกาแฟที่มีต่อชีวิตประจำวันของเรากันเลย ดังต่อไปนี้ ปลูกเห็ดโตไว สำหรับเกษตรกรที่ปลูกเห็ดขายสามารถใช้กากกาแฟมาช่วยเร่งการเติบโตของเห็ดได้ เพราะแค่ไปหาหัวเชื้อเห็ดมาฝังในกากกาแฟ ก็จะทำให้เห็ดที่คุณปลูกออกดอกใบใหญ่และเจริญเติบโตตามที่ต้องการแล้ว หรือจะนำไปทำปุ๋ยหมักแบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้ เพียงแค่ใส่กากกาแฟลงไปหมักด้วยทุกครั้ง ก็จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวช้าลง ถ้าอยากให้ดอกไม้สดในแจกันสวยได้นานๆ ก็ให้ใช้กากกาแฟผสมดินแทนน้ำในแจกัน แค่นี้ดอกไม้สดในแจกันของคุณก็จะสดชื่น และมีอายุไขที่ยืนยาวไปได้อีกหลายวันแล้ว ดับกลิ่นอับในตู้เย็น ตู้เย็นที่สกปรกหรือมีกลิ่นเหม็นอับ จะทำให้อาหารที่วางในตู้มีกลิ่นติดตามไปด้วย ดังนั้น การกำจัดกลิ่นในตู้เย็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วิธีการก็คือ การวางกากกาแฟไว้ในมุมหนึ่งของตู้เย็น