Day: January 5, 2021

ทำความรู้จักกับ “โรคมะเร็ง” สุดฮิต ของชาย และหญิงทำความรู้จักกับ “โรคมะเร็ง” สุดฮิต ของชาย และหญิง       ทราบกันไหมว่า  “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” นั้นตรงกับวันอะไร หลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจ จึงไม่ทราบ แต่จริงๆแล้วนั้น ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีและยังเป็นวันรัฐธรรมนูญอีกด้วย       หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวและพยายามหลีกเลี่ยง       แต่รู้หรือไม่ว่า ? โรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น แท้จริงแล้วมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น นั่นแสดงว่าสาเหตุที่คนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งสิ้น ซึ่ง 3